Trường MN Thuận Giao là một ngôi trường lý trưởng nhất khu vực Thuận Giao - Thuận AN