TMN Thuận giao xây dựng bếp một chiều đạt theo qui định của bộ GDĐT và Bộ Y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện theo qui định của bộ GDĐT, của Bộ Y tế. TMN Thuận Giao có xây dựng và thực hiện bếp 1 chiều. Bếp 1 chiều là một chuỗi hoạt động các bộ phận công việc của bếp được tuân thủ theo một chiều duy nhất.

Theo đó nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, lưu trữ, nấu nướng, soạn chia, phục vụ, thu dọn, rửa...phải tuân theo một chiều. Các thực phẩm sống và thực phẩm chín không được lẫn lộn và trùng lặp.

Nhà trường mua sắm trang thiết bị đồ dùng, trang phục và bảo hộ lao động đầy đủ, cấp dưỡng đều đã qua đào tạo các lớp cấp dưỡng và tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần. BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tuân thủ bếp 1 chiều, kiểm tra sổ 3 bước và lưu - hủy mẫu.

Chính vì vậy cho nên việc thực hiện bếp một chiều ở TMN Thuận Giao đạt kết quả tốt nên rất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nhân viên các bộ phận của bếp không bị cản trở nhau trong suốt thời gian làm việc.

 

Trường mầm non Thuận Giao